menu
nagłówek | header | image

Program

Załączony program jest ramowy i będzie na bieżąco aktualizowany.

28.03.2023 (wtorek)

09.00-09.15
Powitanie
09.15-10.00
Wykład Inauguracyjny - Etiologia wad rozszczepowych twarzy - czy stres matki w czasie ciąży jest czynnikiem zwiększającym ryzyko urodzenia dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia?
prof. dr hab. n. med. Adrianna Mostowska
10.00-11.00
Sesja Neurorozwojowa
10.00-10.30
Motoryka i postawa ciała jako element neurobehawioryzmu - dlaczego i kiedy warto oceniać je i wspierać u młodych ludzi?
Roksana Malak
10.30-11.00
Ciało prowadzi rejestr sensoryczny. Wskazówki neurorozwojowe do pracy z wczesną traumą
Iwona Palicka
11.00-11.15
dyskusja
11.15-11.30
przerwa kawowa
11.30-12.45
Sesja Biologiczna
11.30-12.00
Psychoterapia - zmiany biologiczne w mózgu
Filip Rybakowski
12.00-12.30
Neuroróżnorodność a potrzeby terapeutyczne
Agnieszka Słopień
12.30-12.45
dyskusja
13.00-14.00
przerwa lunchowa
14.00-14.30
Transpłciowość i różnorodność płciowa a psychoterapia młodych. Standardy i wyzwania
Monika Zielona-Jenek, Marta Szymańska-Pytlińska
14.30-15.00
Trudności w psychoterapii nastolatka wynikająca z dynamiki rozwojowej (dyskusja w trakcie panelu)
Anna Kaźmierczak-Mytkowska
15.00-15.15
dyskusja
15.30-16.30
Panel dyskusyjny - Niepokoje młodych terapeutów, troski doświadczonych terapeutów
16.30-17.50
SESJA - Depresja i samobójstwa wśród młodzieży cz.1
16.30-17.00
Terapeuta wobec samobójstwa swojego pacjenta
Władysław Sterna
17.00-17.30
Depresja Młodych - psychoterapeutyczne pogubienie w obliczu złożonej etiologii
Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska
17.30-17.50
Psychoterapia depresji dzieci i adolescentów w formie Internet-based. Doniesienia naukowe z ostatnich trzech lat
Julia Krawczyk, Michał Ziarko
17.50-18.00
Podsumowanie dnia
18.00-19.30
WARSZTATY
Warsztat 1 - Nowe standardy opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - zagadnienia praktyczne
Urszula Szybowicz – Fundacja Nie Widać Po Mnie
Warsztat 2 - Zaczynajac od zera, kończąc na dotrzymanych obietnicach” - Terapie rodzinne młodzieżowych pacjentów po próbach samobójczych
Piotr Kasprzak, Marta Cichoń-Izdebska
Warsztat 3 - iFightDepression for Young – Narzędzie online wspomagające proces psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym
Julia Krawczyk

29.03.2023 (środa)

09.00-10.45
Sesja Terapia Rodziny
09.00-09.30
„Szukanie (nie)zwykłego porozumienia” Praca teamu terapeutycznego w sesji rodzinnej - unikalne możliwości, szanse i zagrożenia ważne ze względu na nastolatków i rodziny. Otwarta, subiektywna lista założeń
Piotr Kasprzak
09.30-10.00
Kiedy kończy się rodzicielstwo? Psychoterapia młodych
Małgorzata Talarczyk
10.00-10.30
Grupowa interwencja online jako metoda wsparcia w sytuacji wypalenia rodzicielskiego
Konrad Piotrowski
10.30-10.45
dyskusja
10.45-11.00
przerwa kawowa
11.00-12.45
SESJA - Depresja i samobójstwa wśród młodzieży cz. 2
11.00-11.30
Diagnoza i leczenie depresji u dzieci i młodzieży
Tomasz Wolańczyk
11.30-12.00
Uprawomocnienie w psychoterapii dzieci i młodzieży
Katarzyna Markowska-Regulska
12.00-12.30
Wzajemne relacje ADHD z traumą: wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne
Tomasz Hanć
12.30-12.45
Obraz depresji i zaburzeń nastroju u młodych osób ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu
Anna M. Wołyniak
12.45-14.15
Sesja referatowa
12.45-13.15
Trening umiejętności społecznych oraz oddziaływania psychoterapeutyczne jako element wsparcia i rehabilitacji młodocianych skazanych ujawniających cechy ADHD
Agnieszka Nowogrodzka
13.15-13.45
Zaburzenia odżywiania w świetle autodestruktywności
Rafał W. Wójciak
13.45-14.15
Zaburzenia jedzenia u mężczyzn - dylematy diagnostyczne i terapia
Dorota Mroczkowska
14.15-14.30
dyskusja i podsumowanie konferencji
14.30-15.15
przerwa lunchowa
15.15-18.15
warsztaty równoległe
The Psychology of Resilience with the Focus on Youth and Life Span Development
Lothar Schattenburg
Obszary rozwoju i wrażliwości nowego pokolenia terapeutów. Między terapeutycznym czynem a słowem
Ewa Mojs, Grażyna Teusz
Medytacja jako naukowo potwierdzona skuteczna metoda wsparcia prewencji i leczenia depresji
Magdalena Cieśla – Fundacja Life Balance
Transpłciowość - przydatne konteksty do trudnych rozmów w terapii rodzinnej
Karina Pochaba, Tomasz Kafel
aktualizacja: 2023-03-22