menu
nagłówek | header | image

Opłaty

do 28.02.2023 od 01.03.2023
Uczestnicy 550 PLN 600 PLN
Doktorant / uczestnik studiów podyplomowych 300 PLN 300 PLN
Pracownik UMP 300 PLN 300 PLN
Studenci 70 PLN 70 PLN
  • O wysokości opłaty decyduje data wpłaty.
  • Nie ma możliwości dokonania opłaty w miejscu konferencji.

Opłatę należy uiścić najpóźniej do dnia 10.03.2023 r. na poniższe dane

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
SWIFT/BIC: CITIPLPX
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: psychoterapia2023, imię i nazwisko uczestnika

Rezygnacja z uczestnictwa:

  • do 10.03.2023 - pełny zwrot
  • po 10.03.2023 - brak zwrotu opłaty
  • Wszystkie rezygnacje należy zgłaszać mailowo na adres: konferencje@ump.edu.pl.

Faktury:

  • Faktury są wystawiane na podstawie dokonanych wpłat na dane podane w formularzu rejestracyjnym.
  • W przypadku faktur z odroczonym terminem płatności, uprzejmie prosimy o przesłanie danych do wystawienia faktury na adres: konferencje@ump.edu.pl.
aktualizacja: 2023-03-22